Misioa, ikuspegia, balioak

 

MISIOA: irizpide estrategikoak eta oinarrizko balioak.

Irabazi asmorik gabeko, pribatua eta kontzertatua den ikastetxe bat gara:kristaua, La Salle Ikastetxeen Sarean integratua, bere metodologiarekin eta ideiekin bat datorrena.
Gure jarduera, heziketa-proiektua eskaintzea da: gure gizartearen, norbanakoaren, eta, batik bat, behartsuenen zerbitzura.

Dugun Zuzendaritza Taldeak kudeatzen ditu: Pertsonak, gizabanakoaren eta taldeko hazkundeari lagunduz eta motibatuz,
Zentroa, Kalitate Osoaren printzipioetan oinarrituz egunero hobetzea eta prozesuka kudeatzea helburu dituena.

BISIOA: Ikastetxea ezaguna izatea lortu nahi dugu:

  • GEURE HEZIKETA – PROIEKTUAGATIK:

KRISTAUA – LASALLETARRA,

BERRITZAILEA, bere metodologian, proiektu eta jardueretan,

EUSKALDUNA, geure herriko ohitura, hizkuntza eta kultura bultzatu eta islatzeagatik

INKLUSIBOA, pertsonekiko eta kulturekiko

SORTZAILEA, egoera berriei erantzuna ematen diena.

  • ANTOLAMENDU BIKAINA IZATEAGATIK:

KALITATE OSOA parte-hartzailea den kudeaketan eta eguneroko hobekuntzan.

EMAITZAK,PERTSONAK heziketa – proiektuko kide baitira.

KRISTAU GIROAN pastoraltzako ekintzen inplikazioaren bidez

HARREMANETAN, erakundeekin

BALIOAK: Norbanakoaren baloreak, lana eta izan-harremanak sustatzen ditugun giza-taldea gara

Egitekoarekiko koherentzia, Langileen prestutasuna, Ikasle eta familiekiko ardura, Erantzukizuna, Ekimena, Barnetasuna:

  • Autonomia
  • Lan kooperatiboa
  • Begirunea eta konfiantza
  • Egunero hobetzea eta berrikuntza
  • Komunikazio eta parte-hartze bideak erabiltzea
  • Denon arteko laguntza eta lankidetzaEnpatia eta asertibitatea
  • Giro atsegina sortzea
  • Elkarrenganako esker ona